Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Skolene i Spydeberg/Elevenes skolemiljø

En trygg skoledag uten mobbing

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med Fylkesmannen. 

Fylkesmannen har opprettet en kontakttelefon som elever og foreldre kan ringe til i saker som omhandler et trygt og godt skolemiljø.

Telefonnummeret er 91 37 38 22.

Trykk på lenken for å lese mer: https://www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/?id=108716