Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Skolene i Spydeberg/Mitt valg

Mitt valg

Alle skolene i Spydeberg har i samarbeid med Lions bundet seg til en 10-årsavtale med å benytte programmet "Mitt valg".

MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.

Her kan du lese mer om programmet