Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Skolene i Spydeberg/Mobilskole

Mobilskole

Erstatning for meldingsbok

Alle skolene i Spydeberg benytter Mobilskole som informasjonskanal mellom hjem og skole. Når hjemmet sender sms til skolen, vil dette komme som en e-postmelding til kontaktlærers e-post. Når skolen sender melding til hjem/elev, vil dette komme som en sms til vedkommendes mobiltelefon.

Det er derfor viktig at skolen til en hver tid har oppdatert mobilnummer på sine lister!

Slik gjør du:
Ungdomsskolen:spyd(mellomrom)8a(mellomrom)melding
Hovin skole: HOVIN(mellomrom)1A(mellomrom)melding
Spydeberg skole: ssk(mellomrom)1(mellomrom)melding


Sendes til 03686.


Du vil motta melding om at beskjed er mottatt og videresendt kontaktlærer.
 

Les mer om tjenesten her