Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Skolene i Spydeberg/Elevenes skolemiljø

Nytt regelverk om skolemiljø

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Mer informasjon om endringen i regelverket kan du lese her:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/